top of page

Automatyzacja testów REST API! Edycja#4

Początek 9.04

  • Zakończony
  • 2800,71 złotego polskiego
  • Online

Podsumowanie rezerwacji szkolenia

####WYPRZEDANE##BRAK MIEJSC#### Szkolenie online Liczba uczestników 5-12 16h pracy na żywo z trenerem Zrozumienie i umiejętność testowania manualnego API jest kluczowa dla efektywnej pracy testera. Natomiast automatyzacja testów back-end jest to obecnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności współczesnego QA. Cel • zrozumienie podstaw architektury mikroserwisowej i jej elementów • umiejętność testowania manualnego REST API • umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia pracy z automatyzacją testów REST API w Java + Rest Assured • zrozumienie oraz zapoznanie się z pracą w środowisku programistycznym (Postman, Intellij, Java, API, Rest Assured, Swagger) Zdobyte praktyczne umiejętności • znajomość i zrozumienie REST API • umiejętność testowania REST API przy pomocy Postman • umiejętność pisania automatycznych testów z wykorzystaniem Java + Rest- Assured Adresat Szkolenia Posiada doświadczenie w obszarze testowania/QA w projektach IT oraz chcą zacząć efektywnie testować REST API. Uczestnicy powinni również mieć podstawową umiejętność programowania obiektowego w Java. Rozumienie obiektowości, dziedziczenia, kolekcji.


Dane kontaktowe

kontakt@cantest.it


bottom of page