top of page

Python + Selenium Średniozaaw. Edycja#2

Rejestracja zakończona.

  • Zakończony
  • 2399 złotych polskich
  • Online

Podsumowanie rezerwacji szkolenia

Szkolenie online 16h Liczba uczestników 5-12 Trener: Dawid Pacia 1/3 QA, 1/3 DevOps, 1/3 Lead. Ostatnie 10 lat spędziłem w Krakowie, a 5+ w testach. Tech freak podążający za wszystkimi najnowszymi technologiami (i wdrażający je na własną rękę). Fan zwinnego podejścia do zarządzania projektami i budowania produktów. Dumnie i patriotycznie wyróżniony w plebiscycie „Ludzie Testowania” 2018 oraz 2019. W trakcie szkolenia skupiamy się na tworzeniu frameworka dla rzeczywistego produktu korzystając z odpowiednich wzorców projektowych (Page Object Pattern i Singleton) i skupiamy się na implementacji dobrych praktyk/wzorców oraz unikaniu antywzorców (też na przykładach). Czyli bardziej niż na pojedynczych elementach budujemy framework od początku i rozwijamy go tak żeby był maksymalnie utrzymywalny (odporność na zmiany w produkcie), rozwijalny (łatwość dodawania kolejnych testów) i stabilny. *AGENDA* Artefakt szklenia: Projekt z testami automatycznymi Selenium Python I Budowanie frameworka od zera II Wzorce projektowe - PageObjectPattern i PageFactory dla zaawansowanych - Singleton III Implementacja dobrych wzorcow i rekomendowanych praktyk zgodnie ze standardem IV Podstawowe antywzorce przy budowaniu frameworka oraz jak ich unikać i radzić sobie z  napotkanymi problemami V Usprawnienie frameworka skupiając się na: - utrzymywalności (niewrażliwość na zmiany w produkcie) - rozwijalności (latwosc dodawania kolejnych testow) - stabilności (odporność na losowe aspekty np. słabe łącze, różne przeglądarki) VI Rozwiązywanie problemów w pracy z frameworkiem VII Testowanie aplikacji przy wykorzystaniu frameworka ​


Dane kontaktowe

kontakt@cantest.it


bottom of page