top of page

Szkolenie Cypress Zaawansowany Edycja#3

Początek 2.07 || Rejestracja zakończona

  • Zakończony
  • 3196,77 złotego polskiego
  • Online

Podsumowanie rezerwacji szkolenia

Automatyzacja testów Cypress - poziom zaawansowany Czas trwania 16h (8h-8h) Liczba uczestników 5-12 Forma szkolenia online OPIS Szkolenie skierowane jest do aktywnych zawodowo testerów oprogramowania z podstawowym doświadczeniem w automatyzacji testów Cypress. CEL SZKOLENIA Poszerzenie kompetencji testerskich o zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z automatyzacją testów Cypress z naciskiem na testy w izolacji, TypeScript, CI/CD. W zależności od danej grupy poruszane są również zagadnienia Cypress Dashboard, POM, flaky test management, integracje Percy (visual test), parralelization, raportowanie, testy z WebSocket oraz inne uzgadniane z daną grupą. WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW Podstawy JavaScript Znajomość Css selektorów Podstawowa znajomość obsługi GIT Podstawowa znajomość API Cypress AGENDA SZKOLENIA Agenda może zostać dostosowana do potrzeb danej grupy uczestników. Jesteśmy elastyczni, rozmawiamy z uczestnikami i przeprowadzamy ankiety tak aby szkolenie maksymalnie spełniło oczekiwania. Przykładowe rozszerzenia szkolenia są oznaczone w agendzie jako „opcjonalne”. W przypadku zainteresowania konkretnymi zagadnieniami prosimy o informację z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem. A) Wprowadzenie organizacyjne B) Zapoznanie technologiczne TypeScript - wprowadzenie + ćwiczenia Omówienie testowanej architektury Wprowadzenie do testowanego projektu Set-up środowiska testowego C) Testy integracyjne - warsztaty Piszemy testy Zgłębiamy Api Cypress Set-up testu za pomocą API Dobre praktyki testowania integracyjnego, tworzenie i czyszczenie danych testowych Ryzyka i limitacje związane z testowaniem integracyjnym + sposoby radzenia sobie z nimi D) Testy UI w izolacji - warsztaty Mockowanie/stubowanie back-end (cy.intercept()) Dobre praktyki testowania w izolacji Ryzyka i limitacje związane z testowaniem w izolacji + rozwiązania E) Integracje i zaawansowane - warsztaty Sposoby uruchamiania wybranych testów, tagowanie Cypress w CI/CD (GitHub Actions) F) Opcjonalne - dostosowane do oczekiwań danej grupy Implementacja Page Object Model - omówienie patternu Cypress Dashboard Test flake detection Równoległe uruchamianie testów - parralelization Visual testing - integracja z Percy Rozszerzenia (Code coferage, allure reporting, junit reporter) WebSocket - mock-up


Dane kontaktowe

kontakt@cantest.it


bottom of page