top of page

Polityka prywatności

spółki CanTest IT sp. z o.o.

 1. Szanujemy zapisy Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (dalej: „RODO”).

 

2. Administratorem Twoich danych osobowych (jeżeli takowymi dysponujemy) jest spółka

   CanTest IT sp. z o.o., zaś kontakt z nim jest możliwy za pomocą

 • a) formularza kontaktowego na stronie www.cantest.it (jeżeli został zaimplementowany),

 • b) adresu e-mail: rodo@cantest.it;

 • c) na adres siedziby (ul. Rybałtów 12/46B, Warszawa).

3. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Spółka CanTest IT sp. z o.o. nie                prowadzi operacji na danych osobowych na dużą skalę, o której mowa w art. 37 RODO i nie jest        żadnym z podmiotów w tym przepisie wskazanych, a który miałby obowiązek powołać inspektora danych    osobowych. Jeżeli w tym zakresie zajdzie jakaś zmiana i dla Twojego (lub naszego) dobra              powołamy inspektora ochrony danych osobowych – niezwłocznie Ciebie o tym poinformujemy,              przekazując dane kontaktowe do takiego inspektora.

4. Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jedynie wtedy, jeżeli:

 • a) sam je nam przekazałeś (np. w formularzu kontaktowym, w korespondencji e-mail, wysyłając nam wizytówkę, tworząc profil w naszym serwisie itp.),

 • b) przekazał nam je nasz kontrahent na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych         osobowych.

5.  Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO. Oznacza to,       że nie zbieramy informacji o Twojej orientacji seksualnej, poglądach politycznych, uprzednich       skazaniach oraz innych danych wrażliwych. Prosimy, nie przekazuj nam takich danych, albowiem         będą one usuwane, w tym będą usuwane wiadomości zawierające takie dane.

6.  Jeżeli doszedłeś do tego punktu, to pewnie interesuje Ciebie cel, dla którego przetwarzamy Twoje     dane osobowe? Odpowiedź jest prosta: przetwarzamy Twoje dane osobowe, albowiem:

 • a) chcemy zawrzeć z Tobą umowę lub zaprezentować naszą ofertę, a Ty uprzednio wyraziłeś na to        zgodę,

 • b) chcemy wykonać umowę, której jesteś stroną,

 • c) wykonaliśmy umowę z Tobą zawartą, zaś Twoje dane są nam potrzebne w celach rozliczeniowych

 • d) (np. widoczne na fakturze VAT) lub sprawozdawczych,

 • e) wykonaliśmy umowę zawartą z osobą trzecią, a Twoje dane są potrzebne w celu wykazania            spełnienia przez nas świadczenia (np. uczestniczyłeś w szkoleniu przez nas zorganizowanym i      potrzebujemy przekazać listę uczestników podmiotowi je finansującemu),

 • f) chcemy odpowiedzieć Tobie na Twój e-mail lub Twoje zapytanie z formularza kontaktowego,   

 • g)obowiązek przetwarzania danych wynika z ciążących na nas obowiązków podatkowych i

sprawozdawczych,

 • h) administrowania serwerami i kontami utworzonymi w serwisie www.cantest.it

7.  W pewnych okolicznościach, Twoje dane osobowe przekazujemy innym podmiotom. Odbiorcami są:

 • a) nasi kontrahenci, na rzecz których poszukujemy współpracowników lub pracowników,

 • b) nasi kontrahenci, na rzecz których świadczymy usługi,

 • c) Twoi kontrahenci, z którymi nawiązaliśmy współpracę świadcząc na Twoją rzecz usługi,

 • d) podmioty publiczne, jeżeli prawo do otrzymania takich danych wynika z przepisów powszechnie      obowiązujących.

We wszystkich tych przypadkach, przekazanie Twoich danych osobowych na rzecz podmiotu trzeciego wynika z Twojej uprzedniej zgody lub też z przepisów prawa.

8.  Jeżeli przetwarzamy Twoje danego osobowe, to masz wiele uprawnień:

 • a) możesz przedstawić nam żądanie dostępu do Twoich danych osobowych. Jeżeli takie żądanie          przedstawisz – powiemy Tobie, którymi Twoimi danymi dysponujemy, jakich dokonaliśmy operacji      na Twoich danych,

 • b) możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych,

 • c) możesz zażądać usunięcia Twoich danych z naszych zbiorów lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • d) możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez nas,

 • e) możesz wnieść na nas skargę do organu nadzorczego.

9.  Skarga do organu nadzorczego? Zanim napiszesz, spróbuj najpierw z nami wyjaśnić sprawę. A jeżeli     już ją składasz, to organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś skargę       na nas możesz wnieść:

 • a) na piśmie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 • b) e-mail’em: kancelaria@uodo.gov.pl,

 • c) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

10. Zastanawiasz się, czy podanie nam swoich danych osobowych jest obowiązkowe? Nie. Dane osobowe       podajesz nam dobrowolnie. Jeżeli nam jednak ich nie podasz, wtedy nie zawrzemy z Tobą umowy,         względnie też nie będziemy w stanie wyświadczyć Tobie zamówionej u nas usługi. Czasami nie           będziemy mogli nawet odpowiedzieć na Twoje zapytane.

11. Okres przechowywania danych osobowych: To chyba najtrudniejsze pytanie:

 • a) jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę lub wyświadczyliśmy na Twoją rzecz jakąś usługę, będzie to        czas aż do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających oraz przez czas aż do          momentu przedawnienia zobowiązań prawnopodatkowych z tej umowy wynikających. Nie krócej więc      niż lat 5 licząc od końca roku,

 • b) jeżeli korespondujemy w sprawie naszej lub Twojej oferty: przez czas prowadzenia negocjacji w    sprawie zawarcia umowy (a jak już ją zawrzemy – patrz lit. a),

 • c) jeżeli świadczymy na Twoją rzecz usługi, np. poszukując na Twoją rzecz kontrahentów: przez        czas świadczenia usług i przedawnienia się zobowiązań prawnopodatkowych,

 • d) jeżeli tylko przekazałeś nam swój życiorys do naszej bazy: przez lat 5 lub jak tylko zażądasz    usunięcia Twoich danych.

12. Ilekroć w tej polityce użyto „my” lub innej formy odnoszącej się do „nas”: kim my jesteśmy?         Spółka CanTest IT sp. z o.o. oraz:

 • a) jej zarząd: aktualny skład zarządu dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości              (ems.ms.gov.pl),

 • b) jej pracownicy (jeżeli takich zatrudniamy),

 • c) jej współpracownicy (to jest osoby świadczące na naszą rzecz usługi lub pracownicy takich        osób, które weszli w posiadanie Twoich danych osobowych na podstawie zawartej z nami umowy        powierzenia tych danych)

Polityka cookies („ciasteczka”)

 

Na stronie internetowej użyta jest metoda plików "cookies".

1. "Cookies" to dane informatyczne, pliki tekstowe, przetrzymywane w urządzeniach i przewidziane do wykorzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej przystosowanej do jego indywidualnych oczekiwań. Domyślne wskaźniki ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu finalnym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki "cookies" używane są w celu przystosowania zawartości stron internetowych do oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Rodzaje plików "cookies":

 • Tymczasowe pliki cookies związane z sesją są przetrzymywane w przeglądarce tylko przez czas sesji do momentu wyjścia z danej strony.

 • Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte).

 • Analityczne pliki cookies agregują informacje o korzystaniu z danej strony, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają             informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane  dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies  służą do ulepszania działania         witryny.

 • Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

 

4. Oprogramowanie służące do wyświetlania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

bottom of page