top of page

Co to jest QA i czym zajmują się QA Engineers?

Zaktualizowano: 28 lut

Testowanie oprogramowania to kluczowy etap w procesie jego wytwarzania. Dlatego też, jako osoba zaczynająca swoją przygodę z QA, warto zrozumieć czym jest i jakie są zadania QA Engineer.

QA - co to jest?


QA (ang. Quality Assurance) w kontekście wytwarzania oprogramowania odnosi się do procesu zapewnienia jakości, który ma na celu dostarczenie użytkownikom produktu, który spełni ich wymagania i oczekiwania. W kontekście QA, jakość oprogramowania oznacza, że jest ono wolne od błędów, stabilne, wydajne i zgodne z wymaganiami biznesowymi.


QA Engineer - czym się zajmuje?


QA Engineer to osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że produkt jest dopracowany i spełnia wymagania jakościowe. Pracując jako QA Engineer, będziesz musiał działać w ściśle określonych ramach czasowych i zgodnie z planem projektu. Twoim zadaniem będzie opracowanie planu testowania i przeprowadzenie testów, które pozwolą na identyfikację wszelkich błędów, defektów i problemów w produkcie.


Podstawowe zadania QA Engineer to:


  1. Planowanie testów - polega na określeniu zakresu testów oraz strategii testowania dla danego produktu.

  2. Przygotowanie testów - polega na stworzeniu testów, które pozwolą na identyfikację błędów i problemów w produkcie. Testy powinny pokrywać wszystkie funkcje produktu i jego różne scenariusze użycia.

  3. Wykonywanie testów - polega na przeprowadzeniu testów zgodnie z przygotowanym planem testowania. Musisz zwrócić uwagę na każdy defekt, który zostanie wykryty i odpowiednio go opisać.

  4. Raportowanie - polega na opracowaniu raportów z wyników testów i przekazaniu ich do zespołu deweloperskiego. Raporty powinny zawierać szczegółowe informacje o każdym defekcie i problemie, który został wykryty w produkcie.

  5. Weryfikacja - polega na sprawdzeniu, czy poprawki w produktach są wystarczające i czy wyeliminowały problemy i defekty.

Podsumowując, jako QA Engineer, będziesz pełnił kluczową rolę w procesie wytwarzania oprogramowania. Twoje zadania będą obejmować planowanie, przygotowanie, wykonywanie i raportowanie testów, co pozwoli na dostarczenie użytkownikom produktu o wysokiej jakości. Pamiętaj, że testowanie oprogramowania to proces ciągły, który wymaga stałego doskonalenia i dostosowywania się do zmieniających się wymagań.


Jeśli zastanawiasz się czy zawód oprogramowania jest dla Ciebie lub już zacząłeś pracę jako tester/QA w IT koniecznie zapoznaj się z naszymi darmowymi wydarzeniami. Do zobaczenia!


80 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page