top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Cypress + JavaScript Edycja#26

2599 zł netto

  • Zakończony
  • 2599 złotych polskich
  • Online

Podsumowanie rezerwacji szkolenia

Szkolenie online Liczba uczestników 5-12 20h pracy na żywo z trenerem Szkolenie skupione na nauczeniu testerów/QA wykorzystania narzędzia Cypress do tworzenia testów automatycznych aplikacji Web. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z praktykami wzorowanymi na realnym wykorzystaniu Cypress w komercyjnych projektach IT. Kluczowe elementy to: praca z repozytorium, wykorzystanie Node Package Manager, lokalne uruchomienie dedykowanej aplikacji front-end JavaScript + React oraz warstwy back-end z API napisanej w Java, praca z API i testowanie CRUD, tworzenie i egzekucja testów automatycznych, wykorzystanie w testach mock-up backendu, praca z narzędziami programistycznymi Google Chrome, korzystanie z dokumentacji Cypress. Cel szkolenia • umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia pracy z automatyzacją testów aplikacji Web z wykorzystaniem Cypress oraz API • zrozumienie oraz zapoznanie się z pracą w środowisku programistycznym (IDE, GIT, NPM, React, Java, API, Mocha, Swagger, dokumentacja Cypress) Zdobyte praktyczne umiejętności • znajomość i zrozumienie narzędzia Cypress • umiejętność tworzenia testów z wykorzystaniem Cypress • umiejętność testowania z wykorzystaniem API z mock-upem back-endu • umiejętność samodzielnej pracy i praktycznego wykorzystania dokumentacji Cypress Finansowane przez pracodawcę z budżetu szkoleniowego? Nie ma problemu. Na formularzu rejestracyjnym wybierz "płatność manualna". Dostaniesz na email FV pro forma.


Dane kontaktowe

kontakt@cantest.it


bottom of page