top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Playwright (Python)! Edycja#4

2499 zł netto

  • Zakończony
  • 2499 złotych polskich
  • Online

Podsumowanie rezerwacji szkolenia

Szkolenie online 16h Liczba uczestników 5-12 Trener: Dawid Pacia W ramach szkolenia zbudujemy MVP środowiska do testów automatycznych wraz z implementacją scenariuszy testowych oraz zastosowaniem odpowiednich wzorców projektowych. Celem nadrzędnym będzie uzyskanie szkieletu frameworka spełniającego najistotniejsze wymagania - stabilność, czytelność oraz łatwość utrzymania. Na koniec, zestawimy stworzony framework z przykładowym rozwiązaniem zaimplementowanym w Selenium. ​ Główne zagadnienia: - Jak zacząć budowę frameworka od zera z wykorzystaniem Playwright + Python - Nauka dobrych praktyk przy jego tworzeniu - Jak "przesiąść się" z Selenium/Robot Framework na tworzenie środowiska w Playwright ​ Agenda: 1. Telegraficzny przegląd pracy z selektorami 2. Podstawowa interakcja z obiektami na stronie 3. Weryfikacja zachowania oraz stanów web elementów 4. Tworzenie oraz zarządzanie asercjami i oczekiwanymi warunkami w testach 5. Budowanie scenariuszy testowych w oparciu o unittest/pytest 6. Refactor środowiska w oparciu o wzorce projektowe (Page Object Pattern) 7. Usprawnienia frameworka o dobre praktyki: - Izolacja testów - Rozgraniczenie warstwy biznesowej od setupu - Usprawnienia w obszarze utrzymywalności - Deklaratywne (co) vs imperatywne (jak) podejście do tworzenia testów


Dane kontaktowe

kontakt@cantest.it


bottom of page